جستجو برای : Array

    سریال تلویزیونی با رده بندی سنی TV-14

    سریال های این رده بندی سنی برای کودکان زیر 14 سال مناسب نیستند و خانواده‌ها سریال تلویزیونی با رده بندی سنی TV-14 را برای آنها مجاز نمی‌دانند. گاهی ممکن است بعضی از صحنه‌ها برای کودکان زیر 14 مناسب نباشند در این صورت از این رتبه‌بندی استفاده می‌شوند

    نمایش بیشتر